خبرنامه شماره 3

  فیومنیسین ها، حلقهی مفقوده درعملکرد سیستم ایمنی حیوانات مزرعه

فیومنیسین ها دسته ای از مایکوتوکسین های کلاسیک هستند که توسط قارچ های فوزاریومی تولید می شوند و توجه به آن ها از لحاظ میزان بروز در گله ها روز به روز در حال افزایش یافتن است. در این مقاله به ارزیابی چگونگی تاثیر فیومنیسین ها بر عملکرد حیوانات پرداخته شده است.

در خواست مقاله

  • جهت دریافت مقاله اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با دام آراد

درباره محصولات ما سوالی دارید؟
تماس بگیرید
Hello