خبرنامه شماره 4

  مایکوتوکسین های کلاسیک در خوراک حیوانات مزرعه ای

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه ی قارچه ای رشته ای هستند که سبب بروز واکنش های مسمومیتی –مایکوتوکسیکوزیس- در حیوانات و انسان می شوند. قارچ های فوزاریومی، آسپرژیلوسی، پنیسیلیومی، کلاویسپس و آلترناریا فروانترین قارچ هایی هستند که این سموم را تولید می کنند و غذاي انسان و خوراک حیوانات را در طول دوره رشد گیاه در مزرعه و یا دوره انبارداری آلوده می نمایند. در این مقاله به معرفی هر یک از مایکوتوکسین های کلاسیک و راه کارهای مبارزه با آن ها پرداخته شده است.

در خواست مقاله

  • جهت دریافت مقاله اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با دام آراد

درباره محصولات ما سوالی دارید؟
تماس بگیرید
Hello