راهکارهای ما برای نشخوارکنندگان

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مایکوتوکسین ها، متابولیت های ثانویه ی قارچ های رشته ای هستند که از طریق کاهش دسترسی به مواد مغذی خوراک، تاثیر بر مکانیسم های هورمونی حیوان و کاهش عملکرد سیستم ایمنی باعث کاهش بازدهی خوراک، بروز مشکلات متابولیکی، افزایش بروز بیماری ها و کاهش عملکرد تولید مثلی در گله های تجاری می شوند.
دستیابی به راهکارهایی برای کنترل مایکوتوکسین ها از جمله سیاست های پیشگیرانه مدیران مزارع برای کاهش صدمات اقتصادی حاصل از مایکوتوکسین ها در گله های تجاری گاو شیری می باشد.
محصولات ام تی گارد و ام تی گارد پلاس به دلیل قدرت بالا در ظرفیت تبادل کاتیونی به طور موثر و غیرقابل برگشتی با مایکوتوکسین باند می شوند و باعث بهبود شاخص های سلامتی و تولید مثلی گاو شیری می شوند. به یقین معتقدییم این محصولات به صورت کامل می تواند پاسخگوی نیاز دام های شیری برای مدیریت مایکوتوکسین ها باشند.

جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرین

02122129306