تحقیقات فن آوران دام‌آراد

آگاهی کافی از وقوع مشكل در گله اولین قسمت مدیریت آن است. تحقیقات به ما نشان می دهد که چگونه بر آن غلبه کنیم. مرکز تحقیقات فن آوران دام آراد با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی توانسته است راه حل های استراتژیک ارایه دهد.

ما بر این عقیده استوارییم که خلق ثروت از تولید دانش می گذرد و ایجاد زمینه های تحقیقاتی پیش ساز توسعه راه حل های خلاقانه برای مشتری های ما خواهد بود.

 

درباره فن آوران دام‌آراد

شرکت فن آوران دام آراد با تکیه بر شناخت دقیق از بازار و با هدف معرفی تکنولوژی های نو ظهور در صنایع خوراک تاسیس گردیده است. هدف ما تنها دستیابی به بازار محلی نیست و رویای دستیابی به بازارهای جهانی را در سر می پروریم...

ارتباط با دام آراد

درباره محصولات ما سوالی دارید؟
تماس بگیرید
Hello