ام تی گارد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

مایکوتوکسین ها، متابولیت های ثانویه ی قارچ های رشته ای هستند که از طریق کاهش دسترسی به مواد مغذی خوراک، تاثیر بر مکانیسم های هورمونی حیوان و کاهش عملکرد سیستم ایمنی باعث کاهش بازدهی خوراک، بروز مشکلات متابولیکی، افزایش بروز بیماری ها و کاهش عملکرد تولید مثلی در گله های تجاری می شوند.

دستیابی به راهکارهایی برای کنترل مایکوتوکسین ها از جمله سیاست های پیشگیرانه مدیران مزارع برای کاهش صدمات اقتصادی حاصل از مایکوتوکسین ها در گله های تجاری می باشد.
ام‌تی گارد® حاوی مونت موریلونیت فعال شده است که برای جذب مایکوتوکسین ­های قطبی، پالایش و پرورده شده است.

نتایج چند مطالعه در دانشگاه تهران نشان داده است که علاوه بر قدرت جذب بسیار بالای ام‌تی گارد® نسبت به سایر بایندرهای تجاری، هیچ بازرهشی از مایکوتوکسین ­ها در روده اتفاق نمی افتد و این محصول می ­تواند مایکوتوکسین‌ها را با موفقیت از روده دفع نماید.

ام‌تی گارد® منطبق بر تاییدیه های جهانی

بر اساس قانون شماره ۱۰۶۰/۲۰۱۳ اتحادیه اروپا، تنها آلومینوسیلیکاتی را می توان به عنوان ترکیب جاذب مایکوتوکسین ها در خوراک حیوانات مصرف نمود که حداقل حاوی ۷۰ درصد ترکیب از دسته ی آلومینوسیلیکات های اسمکتایت یا مونت موریلونیت باشد. ام‌تی گارد® علاوه بر دارا بودن این مقدار مونت موریلونیت، با استفاده از شستشوهای مکرر آبی- اسیدی و فرآوری حرارتی بالا، ناخالصی های آن جدا شده است و به صورت ترکیب خالص و پالوده شده در آمده است.

آن چه ام‌تی گارد® را متفاوت می نماید

ام‌تی گارد® طی مراحل مختلف فرآوری از ناخالصی ها پالایش می شود و طی مراحل حرارتی و شستشوهای مکرر آبی- اسیدی تحت کانی­ ­آرایی مجدد قرار می­ ­گیرد. اندازه ذرات بسیار ریز ام‌تی گارد® به همراه فـرآوری­­ های صورت گرفته سبب شده اسـت تا سطح مقطع وسیع ۴۰۰ متر مربعی برای هر گرم از ام‌تی گارد® ایجـاد گردد که توانـایی آن را در جذب مایکوتوکسین­­ ها به طور فزاینده­ ­ای افزایش می­­ دهد.

قدرتمند در جذب مایکوتوکسین ها و اندوتوکسین ها

در طول دوره­ ­های چالش برانگیز باکتریایی، دیواره­ ­ی سلولی باکتری­­ های گرم منفی یا اندوتوکسین­­ ها، باعث ایجاد واکنش­­ های التهابی در بدن حیوانات می­ ­شوند. ام‌تی گارد® می­ ­تواند علاوه بر مایکوتوکسین­­ ها، اندوتوکسین­ ها را نیز مهار نماید تا انرژی مورد نیاز برای واکنش­­ های التهابی در بدن حیوان صرف تولید شود.